Click for english

Articolele rezultate din conferință pot fi publicate, la alegerea autorului, într-unul din următoarele jurnale:

Taxa de publicare | 90 lei/articol

Servicii de traducere în limba engleză | 15 lei/pagină

The articles resulting from the conference may be published, upon the author's request, in one of the following journals:

Publication fee | 19 euro/article